Nhiều người không có thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng không có ý thức quan tâm, chăm sóc sức khỏe thường xuyên chính là hệ quả dẫn đến việc phát hiện bị